Slovenská renesancia - slovenské party a čepce, umelecká fotografia

Petra Lajdová, umelecká fotografka, autorka diela Slovenská renesancia (2012-2014), prvé súčasné moderné umelecké a fotografické zobrazenie slovenského ľudového umenia, Dielo, ktoré prezentuje party a čepce, vzácne slovenské kultúrne dedičstvo, ovplyvnil tvorbu mnohých reklám, televíznych spotov, marketingových aktivít podnikateľov , umeleckých vyjadrení tvorcov a výrazne ovplyvnil verejnosť na Slovensku.
Website via Visura

Slovenská renesancia - slovenské party a čepce, umelecká fotografia is integrated to:
Visura site builder, a tool to grow your photography business
Visura's network for visual storytellers and journalists
A photography & film archive by Visura
Photography grants, open calls, and contests
A newsfeed for visual storytellers